Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o.

Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o.

Ing. Ľudmila Poláčeková

Považská 51
940 01 Nové Zámky
IČO: 35854405
DIČ: 2021610712

Informácie o kancelárii Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o.

Audít Nové Zámky

 

Audítorská znalecká spoločnoť s.r.o. , založená roku 2003, je zapísaná v zozname audítorských spoločností c. licenci SKAU 264. Ide o stabilizovanú spolčnosť, ktorá úspešně pôsobí na domácom trhu. Ing. Ludmila Poláčeková, certifikovaný audítor c. licencie SKAU 791, je spoločníckou a konatelkou spoločnosti.

Spoločnoť má skúsenosti s vykonávaním audítorskej činnosti v rôznych typoch spoločností. Má vlastných interných a externých pracovníkov z radov skúsených audítorov, asistentov audítora, účtovníkov, daňových poradcov a dalších odborných konzultantov a právnikov, ktorí sú prizvaní k riešeniu špecifických problémov. Spolupracujeme s vybranými daňovými poradcami a daňovými odborníkmi, ktorí sa venujú špeciálnym daňovým otázkam. 

 

Ďalej spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby v týchto oblastiach:

Účtovníctvo a mzdy

  • komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva outsourcingovou formou
  • komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy
  • spracovanie finančných výkazov
  • vypracovanie daňových priznaní)

Daňové poradenstvo

  • účtovné a ekonomické poradenstvo
  • pomoc subjektom pri ich daňovej registrácii
  • zastupovanie klienta pred daňovými orgánmi

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Ľudmila Poláčeková

Považská 51

940 01 Nové Zámky

office:

tel.č. 035/ 640 20 72

tel. a fax: 035/ 640 00 56

fax: 035/ 640 84 51

mobil office: 0903/ 804 751

T- Mobile: 0903/ 422 585

Orange: 0908/ 771 057

Email: azs@azs.sk

Kde nás nájdete?